Uzmanību! Latvijā 'Covid-19' dēļ izsludina ārkārtas situāciju!

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ceturtdien, 12. martā, ir sasaucis Krīzes vadības padomes sēdi saistībā ar Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, ka koronavīrusa un tā izraisītās slimības "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus. Tāpat tika sasaukta arī valdības ārkārtas sēde, kas sekoja Krīzes vadības padomes sēdei.

Kā liecina ceturtdien izskatīšanai valdības ārkārtas sēdē iesniegtais lēmuma projekts, ārkārtas sēdē ministri paredzējuši lemt par vismaz diviem punktiem:
1 Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Pieņemts lēmums visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot slimības izplatību. Par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ir noteikta Veselības ministrija. Ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm jāizvērtē un iespēju robežās jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 13. marta mācības nodrošinot attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Vienlaikus no 13. marta paredzēts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kuru dalībnieku skaits ir virs 200 cilvēkiem.

Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz "Covid-19" skartajām valstīm un teritorijām, kā arī iespēju robežās uz slimības skartajām valstīm atcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus.

Iedzīvotāji arī kopumā tiek aicināt atturēties no ārvalstu braucieniem.